Редакција

Редакцијата на Форум Аналитика ја прават:

  • Д-р Сашо Орданоски
  • Зоран Бојаровски